Skip to main content

SCREEN Truepress Jet520NX

By Samako, Screen
Sistem koji pruža niz funkcija dizajniranih da odgovore na potrebe vrhunskih štamparija. Kombinacija proverene tehničke stručnosti kao proizvodjača opreme za grafičku delatnost i ”made in Japan” pouzdanost proizvoda.

Read More

Ready To Stand Out?


Buy Salient Now  Reach Out To Us