Skip to main content

AEC monofazni i trofazni UPS

AEC uređaji za besprekidno napajanje UPS

Uređaj za besprekidno napajanje UPS (Uninterruptable power supply) je sistem čiji je osnovni zadatak da obezbedi nesmetano električno napajanje potrošača.
Potrošači su najčešće personalni računari sa pripadajućom opremom, upravljački sistemi u procesnoj industriji, telekomunikacijama i ostali sistemi kod kojih problem u regularnom napajanju električnom energijom može izazvati ozbiljne posledice, bezbednosne, finansijske ili funkcionalne.

Ono što vidimo i golim okom i što je svako od nas imao prilike da iskusi je potpuni prekid napajanja iz mreže. Pored toga postoje i oni, okom nevidljivi, problemi koje oprema u našem okruženju itekako ”oseća”.
To su poremećaji napona i frekvencije:
PODNAPON (Brownout, Sag) – smanjenje napona za više od 20% od nominalne vrednosti od 220 volti. Izaziva „zaglavljivanje” tastature, čudan zvuk iz hard diska (ponekad praćen gubitkom podataka) ili „zamrzavanje” sistema. Čest je u ruralnim krajevima i naseljima sa starijom instalacijom. Učestale pojave podnapona znatno skraćuju radni vek komponenata.
PRENAPON (Surge) – kratkotrajni skok napona za oko 10% zbog uključivanja i isključivanja velikih potrošača u blizini kompjutera . Skraćuje vek kompjuterskih komponenata, ponekad izaziva resetovanje „iz čista mira” ili uključivanje isključenog kompjutera.
NAPONSKI UDAR (Spike) – veoma brz skok napona za preko 100% više od nominalnog, koji nastaje usled udara groma kao i radova, kvarova ili prespajanja na električnoj mreži. U zavisnosti od veličine smetnje, posledice se drastično razlikuju: počev od titranja na monitoru, resetovanja kompjutera, pa sve do pregorevanja opreme.
ŠUM (Noise ili Interference) – nastaje usled varničenja, uključivanja i isključivanja jakih elektromotora, rada fluorescentnih cevi u blizini kompjuterskog monitora (ili blizine drugih monitora) i slično.

Da bi se izbegle neprijatnosti zbog odsustva napajanja i da bi se pre svega, električni uređaji sačuvali od ovakvih pretnji, koriste se UPS uređaji. Oni se prema načinu na koji su konstruisani, tačnije prema načinu rada, dele u tri kategorije. To su OFF-LINE, LINEINTERACTIVE i ON-LINE.

IST 3 monofazni UPS snage od 1 do 10 kVA

Velika gustina snage i odlična pouzdanost su glavne karakteristike IST 3 , čineći ovaj Online UPS dvostruke konverzije kao savršeno rešenje za kritična opterećenja, kao što su serveri ili IT mreže.
Oblast primene:

  • DATACENTAR I SERVERI
  • INTERNET CENTRI, LAN
  • MEDICINSKI APARATI
  • TELEKOMUNIKACIONI UREĐAJI
  • INDUSTRIJSKA PRIMENA

IST 7 monofazno-monofazni/trofazno-monofazni , trofazno trofazni snage 10-40 kVA

Ovaj model je dizajniran da isporučuje čistu, sigurnu i regulisanu snagu, štiteći tako vašu opremu i podatke od smetnji u liniji kao što su kao udari struje, zamračenja i munje.
Oblast primene:

  • SERVERI
  • INTERNET CENTRI
  • INDUSTRIJSKA PRIMENA
  • HITNI UREĐAJI*
  • MEDICINSKI UREĐAJI*

IST 7 trofazni od 60 do 200 kVA

IST 7 (3:3) je samostalni UPS najnovije generacije, koji karakteriše
najsavremenija arhitektura koja omogućava brz i lak pristup svim glavnim komponentama, istovremeno integrišući veliki broj baterija u istom kućištu.
Oblast primene:

  • IT SISTEMI
  • MALA/SREDNJA PREDUZEĆA
  • BOLNICE
  • KOMERCIJALNI OBJEKTI
  • TRANSPORTI