Skip to main content

G-tec Green Technology

By November 26, 2019March 6th, 2024G-TEC, Samako

ZP120N serija UPS uređaja garantuje visoke performanse i visoku efikasnost sa malim rasipanjem toplote.

Izuzetno fleksibilan za upotrebu, a standardna konfiguracija je sa već ugrađenim instaliranim baterijama spremnim za upotrebu.

Svi proizvodi su u skladu evropske direktive o niskom naponu i elektromagnetskoj kompatibilnosti.

G-tec Green Technology >>>