Skip to main content

Funkcionalna štampa SCREEN Truepress Jet520 NX

By October 20, 2019March 6th, 2024Samako, Screen

Truepress Jet520NX poseduje sistem sa instaliranom petom inkjet glavom kompatibilnom sa funkcionalnim bojama kao što su MICR, UV i infracrvena boja.

Obezbeđuje autentičnost fizičkog štampanja bez potrebe za dodatnim postupcima. Truepress Jet520NX velike brzine (150 metara u minuti), podržava široku paletu aplikacija, uključujući izradu čekova, lutrijskih listića i testova za obrazovne ustanove.