Skip to main content

Instalacija G-TEC power UPS ureĐaja u Štampariji Publikum

By September 20, 2019March 6th, 2024Događaji, G-TEC, Primeri uspešnih, Samako

Obim posla štamparije Publikum zahtevao je u prepress-u najpouzdaniji i izuzetno brz CtP uređaj, a sve zahteve zadovoljio je Screen PTR 8900 sa preko 45 osvetljenih B1 ploča na sat.

Kako bi eliminisali spoljne uticaje na pouzdanost u radu CtP uređaja, štamparija Publikum je izabrala Gtec Power UPS uređaj od 6kW i na taj način dobila dodatnu stabilnost, onemogucila posledice strujnog udara i omogućila završetak postupka osvetljavanja ploča i prilikom nestanka elektricne energije.

Održavanjem, servisiranjem i konstantnim pracenjem kvaliteta Publikum i Samako print nastavljaju svoju dugogodišnju saradnju.