Skip to main content

Članak iz Časopisa ‘Grafika’ – Screen Label 350UV-inkjet Štampa etiketa

By April 19, 2019March 6th, 2024Samako, Screen

Povećanje brzine sa smanjenjem troškova

Screen Truepress Jet 350UV doneo je sa sobom brzinu od 60m/min što se može meriti sa mnogim flexo mašinama, a patentirama Screen boja redukuje potrošnju na optimalni minimum shodno željenom kvalitetu.

Firma SAMAKO PRINT, Beograd, kao zastupnik kompanije Screen, stavlja akcenat na profesionalnu servisnu i tehničku podršku.

Sa sertifikovanim serviserima, iskustvom preko 20 godina u snabdevanju i logistici offset i flexo štamparija u regionu, SAMAKO PRINT je adekvatna karika u lancu shodno Screen Truepress Jet L350UV+LM mogućnostima i stabilnosti.