Skip to main content

Computer to Plate ureĐaji

Screen Equios Workflow


SCREEN PlateRite 4600

U zavisnosti od željene brzine osvetljavanja ploča, B2 Screen termalni CTP PTR 4600 dolazi u opcijama 11 ploča/h (16 fiber laser dioda), 21 ploča/h (32 fiber laser diode) ili 33 ploče/h (64 fiber laser diode).
Nove fiber laser diode omogućavaju reprodukciju najoštrijih polutonskih tačaka, dok je sam izvor svetlosti najbliže moguće ploči koja se osvetljava pa se i na taj način povećava oštrina, kvalitet i brzina rada.
Minimalna površina osvetljavanja je 324x330mm, a maksimalna 830x660mm, dok se opciono može dodati podrška i za manje formate ploča kao što je 270x278mm.
Napredni Screen workflow EQUIOS omogućava pouzdan rad operatera, sa kontrolama i mogućnostima ispravke fajlova tokom rada.

SCREEN PlateRite 8600 MII ZA/SA

B1 Screen termalni CTP PTR 8600 M II ZA/SA u sebi ima 64 - 96 kanalne laser diode što mu omogućava brzinu rada od 23 do 30 ploče/h (za merenje brzine uzeta je za primer ploča dimenzije 1030x800mm) pri rezoluciji 2400 dpi.
Minimalna površina osvetljavanja je 450x370mm a maksimalna 1150x920mm.

SCREEN PlateRite 8600 NII Z/S/E

Model Screen PTR 8600 NII Z/S/E termalni CTP dolazi sa brzinom 14 ploča/h (32 infrared laser diode) , 24 ploče/h (64 infrared laser diode) i
32ploče/h (96 infrared laser diode) , pri rezoluciji 2400DPI.
Ova serija B1 CTP uređaja može koristiti klampe od 8mm a ne standardne od 12mm kako bi zadovoljila potrebe maksimalnog iskorišćenja površine ploče prilikom osvetljavanja, što je jako bitno i u web i u tabačnoj štampi.
Tako je maksimalna površina osvetljavanja povećana na 1160x924mm u odnosu na
model 8600SL.

SCREEN PlateRite 8900

Ova serija B1 termalnog CTP-a dolazi sa impozantnim brzinama osvetljavanja čak do 70 ploča/h formata 1030x800mm ili 80 ploča/h formata 650x550mm pri rezoluciji 2400 dpi. Ovakvu brzinu između ostalog omogućava 1024-kanalna laser dioda, dok je tu i model sa 512-kanalnom diodom koji osvetljava 48 ploča/h. Rezolucija se može opciono povećati na 4000 dpi.
Maksimalna površina osvetljavanja je povećana na 1165x938mm, a minimalna površina osvetljavanja je 304x305mm, jer se koriste klampe od 6mm. Najnovija GLV tehnologija je srce ovog sistema koja omogućava izuzetno precizan auto fokus, kao i maksimalnu rezoluciju do 700 lpi. Eliminiše se pojava moire-a i daje najviši kvalitet kod štampe mikroteksta, bar kodova itd.

SCREEN PlateRite ULTIMA

Serija termalnog CTP-a sa maksimalnim osvetljavanjem formata ploča do 2380x1600mm i minimalnim do 650x550mm.
Ovaj CTP može pored ploča velikog formata da osvetljava i par manjih ploča zajedno što mu omogućavaju dve glave za osvetljavanje. Takođe u zavisnosti od potreba štamparije može se uvek uraditi upgrade modela povećavanjem formata ploča i povećavanjem brzine osvetljavanja.
I u ovom modelu se primenjuje GLV tehnologija kako bi se besprekorno kontrolisala 1024 kanalana diode prilikom svakog obrtaja bubnja.

fx870

SCREEN PlateRite FX870

Flexo/letterpress Screen CTP koristi isti tip kanalne laser diode kao offset CTP uređaji što kao rezultat daje pouzdanost, visoki kvalitet al ii dugovečnost i znatno smanjenje troškova kod održavanja.
PlateRite FX serije radi sa rezolucijom od 4800 dpi, sa kojom se redukuju mnogi problemi kao što su iskrzane dijagonalne linije i krive, a značajno povećava mogućnost reprinta i kompletno eliminiše nejednakost čak i u najosvetljenijim delovima.
Modeli dolaze sa brzinom rada od 1-4 m2/h.