G-tec Green Technology

By November 26, 2019November 28th, 2019G-TEC, Samako

ZP120N serija UPS uređaja garantuje visoke performanse i visoku efikasnost sa malim rasipanjem toplote.

Izuzetno fleksibilan za upotrebu, a standardna konfiguracija je sa već ugrađenim instaliranim baterijama spremnim za upotrebu.

Svi proizvodi su u skladu evropske direktive o niskom naponu i elektromagnetskoj kompatibilnosti.

G-tec Green Technology >>>

Leave a Reply