Funkcionalna štampa SCREEN Truepress Jet520 NX

By October 20, 2019Samako, Screen

Truepress Jet520NX poseduje sistem sa instaliranom petom inkjet glavom kompatibilnom sa funkcionalnim bojama kao što su MICR, UV i infracrvena boja.

Obezbeđuje autentičnost fizičkog štampanja bez potrebe za dodatnim postupcima. Truepress Jet520NX velike brzine (150 metara u minuti), podržava široku paletu aplikacija, uključujući izradu čekova, lutrijskih listića i testova za obrazovne ustanove.

Leave a Reply